2 new triathlon juges

Am Kader vum Powerman zu Housen hunn 6 Leit sech dem Schlussexamen vun hirer Jugen-Ausbildung gestallt. D’Kandidaten hunn duefir nach missen een schrëftlechen Examen vum ENEPS meeschteren an kruten vun 3 Examinatoren am Laf vun der Course iwwert d’Schëller gekuckt. All Kandidaten hunn dësen Examen mat Bravour gepackt. D’ Mariette Brosius an d’ Charlotte De Groote kruten dunn och den 20. Mee hier Diplomer am Kader vun enger offizieller Diplom-Iwwerreechung vum ENEPS. FELICITATIOUNEN VUM COMITE!!!

Updated: 19/07/2015 — 09:43